Medisch Pedicure

Werkwijze

Als medisch pedicure werk ik volgens vastgestelde richtlijnen en weet ik wanneer de cliënt doorverwezen moet worden naar een arts. Als medisch pedicure werk ik op doelmatige wijze samen met andere zorgaanbieders. De praktijk van de medisch pedicure die gecertificeerd is voldoet aan strenge eisen en draagt een keurmerk. Deze praktijk is gecontroleerd door ProCERT en staat ingeschreven in het register. Ook ben ik aangesloten bij Provoet, de brancheorganisatie voor medisch pedicures.

KWALITEITSBEWAKING

Om de kwaliteit te bewaken, moet ik als medisch pedicure voldoen aan specifieke eisen.
  • Het naleven van de door de branche vastgestelde normen betreffende hygiëne, arbo en milieu.
  • Het naleven van de door de branche ontwikkelde richtlijnen ten aanzien van diabetes mellitus en reumatische aandoeningen.
  • Het behalen van accreditatiepunten door het volgen van bij- en nascholingen.

DIABETISCHE & REUMATISCHE VOETEN

Bent u diabeet, heeft u reumatische voeten of andere voetklachten? Dan kunt u bij mij terecht voor een gespecialiseerde voetbehandeling omdat ik ben opgeleid om de risico voeten te kunnen behandelen en onder controle te houden. Vergoeding door u uw zorgverzekeraar is mogelijk in bepaalde gevallen.
 
De zorg is blij met een goede pedicure, dat is aangetoond middels onderzoek. De pedicure heeft een signalerende en doorverwijzende taak, omdat zij vaak ‘de ingang’ is van de zorgketen medisch pedicure. De medisch pedicure is breed opgeleid. Zij of hij kan alle zogeheten risicovoeten behandelen; deze kunnen onder andere ontstaan zijn ten gevolge van een ongeval, reuma, diabetes, spasticiteit, ouderdom of verwaarlozing. 
 
Daarbij heeft de medisch pedicure uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van:
  • Orthesiologie (het ontlasten van diverse drukplekken)
  • Nagelregulatie (beugels)
  • Nagelreparatie
  • Anti druk technieken